האם מוכרי מסכות הולכים ומותר לעלות במחיריהם בהתחשב בהתפרצויות וירוס הקורנו?


תשובה 1:

שלום Yingkai,

האם רשאים מוכרי מסיכת וירוס לשווק את המסכות שלהם על פי כוחות השוק. משמעות הדבר היא כי פריטים נדירים עולים יותר מפריטים בשפע וכי פריטים איכותיים עולים יותר מפריטים בדרגה נמוכה יותר. זה חל על כל המסחר, למעט במקרים בהם הממשלה אסרה על מעשים כאלה באמצעות בקרת מחירים או קיצוב.

אין לי בעיה עם שוק חופשי, אבל יש לי בעיה עם אגירה. אם המסכות יתקשו להשיג המחירים יעלו. אם יש מחסור ושליטה ממשלתית יהיה שוק שחור ולצערנו מכירות של מסכות מזויפות. אם אתה חושב שאתה צריך כמה מסכות, זה הזמן לקנות אותם.

צ'יאו